Cofka

Wzmogło to zapotrzebowanie na Balony papierowe z nadrukiem reklamowym, które dziś należą do liderów w tej branży. Dlaczego ten rodzaj balonów ma większą popularność od tańszych reklamówek z folii? Przede wszystkim dlatego, że foliowe balonów reklamowe mają jeden, zasadniczy problem ? rozkładają się znacznie dłużej, niż te papierowe.

Kilka lat temu w Europie głośna była sprawa dotycząca wycofania z produkcji balonów plastikowych w hipermarketach. Oburzenie klientów szybko jednak się skończyło, kiedy media zaczęły swoją proekologiczną kampanię. Informowano w niej o tym, jak dużym zagrożeniem są foliowe Balony reklamowe, które mogą się rozkładać nawet po kilkadziesiąt lat. Innym zagrożeniem, związanym z ich stosowaniem jest fakt, że takie Balony reklamowe mogą się rozkładać nie na bezpieczną masę, ale targają się na mniejsze kawałki. Zostają one rozrzucane po lasach. Zwierzęta w nich żerujące, często giną na skutek uduszenia spożyciem resztek folii, mylonych z roślinnością.